Mijn favorieten

Leemans Makelaardij


Leemans Makelaardij is een actief en lokaal NVM-makelaarskantoor dat zich vooral richt op woningen in en rond de gemeente Valkenswaard.

Sinds 1992 is Eric-Jan Leemans als beëdigd makelaar en taxateur – inmiddels genaamd registermakelaar/taxateur – werkzaam in Valkenswaard. Veel van de dossiers in het kantoor gaan echter terug tot de jaren ’70 of nog eerder. Dat levert een schat aan gedetailleerde informatie en tekeningen op van een groot aantal woningen.

De titel ‘registermakelaar/taxateur’ is een kwaliteitsnorm die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) haar leden verplicht tot het bijhouden van alle relevante kennis. Vakbekwaamheid is niet het enige dat u mag verwachten. Leemans Makelaardij is een actief en lokaal kantoor, in de overtuiging dat het succes van uw woningaankoop of -verkoop voor een groot deel afhankelijk is van onze oprechte belangstelling en persoonlijke inzet.

Het kantoor is betrokken in het totale traject van taxatie tot overdracht bij de notaris. Het zwaartepunt ligt bij verkoopbemiddeling. Leemans Makelaardij is actief in nieuwbouwprojecten en in de verkoop van zo’n 50 a 60 bestaande woningen per jaar. Tot genoegen van zowel verkoper als koper.

Leemans makelaardij is aangesloten bij de vereniging NVM. De NVM is de grootste Nederlandse Vereniging voor Makelaars en andere vastgoeddeskundigen. De vereniging telt inmiddels 3.750 leden verdeeld over 2.500 kantoren. De gebundelde kracht van alle NVM-leden is bepalend voor uw succes bij de aan- of verkoop of huur- of verhuur van vastgoed.

Samenwerking in de regio
De makelaars en vastgoeddeskundigen van de NVM werken regionaal nauw samen. Door deze samenwerking zal de NVM-makelaar of vastgoeddeskundige uw opdracht snel en succesvol afronden.

Funda
Funda is de best bezochte woonsite van Nederland met ruim 200.000 bezoekers per dag. Op funda vindt u het woningaanbod van alle NVM-makelaars.

Vakkennis
NVM-leden zijn verplicht ieder jaar op cursus te gaan. Zo houden zij hun vakkennis op peil en worden ze op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Bescherming van uw belangen
Voor eventuele klachten over een makelaar of vastgoeddeskundige van de NVM kunt u terecht bij de afdeling consumentenvoorlichting van de NVM. Ook is het mogelijk een beroep te doen op de geschillencommissie van de NVM en op de onafhankelijke tuchtrechtspraak. Alle NVM-leden zijn onderworpen aan deze tuchtrechtspraak. Doel hiervan is het beschermen van de belangen van u als consument.

Erecode
Om de gezamenlijke kwaliteit te waarborgen hebben de makelaars en vastgoeddeskundigen van de NVM de NVM-erecode opgesteld. Deze erecode heeft betrekking op de deskundigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van elk afzonderlijk lid. Zo mag een NVM-lid geen direct of indirect belang hebben bij onroerend goed, niet doen aan belangenverstrengeling of oneerlijke concurrentie en is hij onderworpen aan NVM-regelgeving.

Kennis van de markt
De makelaars en vastgoeddeskundigen van de NVM zijn als geen ander op de hoogte van de markt. In het NVM-kenniscentrum wordt door de makelaars kennis verzameld en uitgewisseld. Met dit kennissysteem kan de makelaar u voorzien van zeer gedetailleerde informatie. Wat is bijvoorbeeld de waarde (en historie) van de woning, maar de NVM-makelaar kan u ook meer achtergrondinformatie verschaffen over de buurt waar u wilt gaan wonen.

Continu aandacht voor kwaliteit
Iedere klant van een makelaar of vastgoeddeskundige van de NVM kan deelnemen aan het digitale NVM-klanttevredenheidsonderzoek. Hierin kunt u aangeven hoe u de samenwerking hebt ervaren. Met de uitkomsten van het onderzoek is het NVM-lid in staat de kwaliteit van de geleverde dienst te verbeteren en nog beter af te stemmen op uw behoeften. De onderzoeksresultaten worden verwerkt door een onafhankelijk bureau. Vraag naar het klanttevredenheidsonderzoek bij uw NVM-makelaar of vastgoedmanager.